18.06.2021 ve 21.06.2021   tarihli yeni bağlayıcı tarife bilgisi Bakanlık web sayfasında yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange