Kısa Konu: V Sayılı Liste-Temmuz 2022 itirazları hk.

Konu:

AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 01/11/2021 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara 

https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi

adresinden ulaşılabilmektedir.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

Liste için tıklayınız.

Sektörel uzmanların iletişim bilgisi için tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange