Kısa Konu: Türkiye-İsviçre Tarım Anlaşması Bölgesel Konvansiyona dahil edildi

Konu:

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Tarım Anlaşması kapsamı ürünler  1 Ekim 2021'den geçerli olmak üzere Pan Avrupa Akdeniz Bölgesel Konvansiyonu Yönetmeliği kapsamına alındı. 

Ayrıca Yönetmelik ekindeki kümülasyon tablosuna Türkiye -Gürcistan STA'sı kapsamı 1 ila 24 fasıllarında yer alan ürünler için kümülasyonun sadece Türkiye ve Gürcistan menşeli ürünler için uygulanabilir olduğuna  ilişkin dipnot eklendi.

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik içintıklayınız.

 

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange