Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Resmi Gazete Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange