ümrükler Genel Müdürlüğü Tahakkukta Zaman Aşımı konulu İGMD’ye verdiği cevabi yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

İGMD sitesi için tıklayınız

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange