Kısa Konu: Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesinde değişiklik

Konu:

Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesine 23.08.2021 itibariyle;

- Kalsiyum Nitrat ve Amonyum Nitratın Çift Tuzları ve Karışımları (3102.60.00.00.00) 

eklenmiştir.

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange