Bu karar, 10/05/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Koruma Önlemleri Hakkında Karar ile 08/06/2004 tarihli ve 25864 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İthalatta Koruma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 30/05/2020 tarihli ve 31140 sayılı  Resmi Gazete ’de yayımlanan İthalatta Koruma önlemlerine İlişkin Tebliği ile açılan soruşturma sonucu alınan koruma önlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Resmi Gazete Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange