Kısa Konu: Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4412)

Konu:

–– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4412) yayınlandı.

5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına Karar verilmiş olup ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl 0,060 ABD Doları/Kg, ikinci yıl 0,058 ABD Doları/Kg ve üçüncü yıl 0,056 ABD Doları/Kg şeklinde uygulanır.

Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-1.pdf

 

 Kaynak: 24 Ağustos 2021 Tarihli ve 31578 Sayılı Resmî Gazete

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange