20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Resmi Gazete sitesi için tıklayınız

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange