Gümrükler Genel Müdürlüğü 19.10.2021 68143907 tarihli sayılı Özet Beyan Fazlalık Takibatı yazısında; Dökme eşyada özet beyan fazlasının gümrüğe sunulan menşe şahadetnamesi ile aynı menşeli olduğunun varsayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Evrim Haber Sitesi İçin Tıklayınız. 

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange