Kısa Konu: Makarna İhracatında Kayıt Uygulaması hk.

Konu:

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği kapsamında;

• Makarna (GTİP: 1902) (söz konusu GTİP'nin alt açılımlarında yer alan şehriye,kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)

kayda bağlı mallar kapsamına alınmış olup, bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için koordinatör olarak görevlendirilen Orta Anadolu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine  başvuru yapılması gerekmektedir.

Söz konusu uygulamanın başvuru süreci elektronik ortama aktarılmış olup, 20 Ağustos 2021 tarihi itibariyle aşağıda yer alan başvuru süreçlerinin izlenmesi gerekmektedir. Başvuru evrakları mail ile gönderilmeyecektir.

1- Beyanname girişi yapılıp onay masasına gönderilecektir.

2- “GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak “MİB” sekmesinde aşağıdaki başvuru evrakları sadece PDF formatında yüklenecek ve kaydedilecektir.

Başvuru Evrakları:

Ürün adı-Ülke-GTİP-Net KG içeren başvuru dilekçesi

Beyanname taslağı

İhracat faturası

Taahhütname (firma antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olarak (örnek ektedir)

3- Onay masasından onaylanan başvurular beyanname ödeme ekranından takip edilecektir.

İlgili Duyuru için  tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange