Kısa Konu: Kontrole Tabi Listenin Hazırlık Çalışmaları hk.

Konu:

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nce “Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste” nin güncellemesi hakkında bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda 5201 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi gereği Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilgili makamların görüşleri alınarak listenin güncellendiği,

Bu çerçevede, 2022 yılında yayımlanacak olan listenin hazırlık çalışmalarına esas teşkil etmek üzere, varsa Ek 1’de sunulan Kontrole Tabi Liste (KTL)’den kaynaklanan sıkıntılar, yorum farkı yaratan hususlar ve eklenmesi / çıkarılması istenen malzemelere yönelik görüş ve önerilerinizin gerekçeleri ile birlikte, Millî Savunma Bakanlığı’na iletmek üzere, Ek 2’de gönderilen formata uygun olarak 12 Kasım 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğe (info@ssi.gov.tr) iletilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili duyuru ve ekleri için tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange