Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 19.08.2021 / 66460951 tarih, sayılı Kontrgarantiye İstinaden Düzenlenen Elektronik Teminat Mektupları yazılarında; :Yurtdışı bankadan gelen kontrgarantiye istinaden düzenlenen elektronik teminat mektubu metnindeki buna ilişkin ibarenin teminat mektubunu düzenleyen bankanın ilgili Gümrük Müdürlüğüne karşı üstlendiği garanti sorumluluğuna herhangi bir etkisi bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu ibarenin ilave edildiği teminat mektuplarının Gümrük Yönetmeliğinin 77 no.lu ekinde yer alan teminat mektubu örnek metinlerinin gerekliliklerini taşıması kaydıyla kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Evrim Haber Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange