Ticaret Bakanlığı’nın duyurusunda; Covid-19 pandemisi süresince küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçleri aksadığı, hammadde ve yarı mamul tedarik zincirleri ile lojistik süreçlerde de ciddi bozulmalar baş gösterdiği, bu durumun bir sonucu olarak, gerek tarımsal üretimde önemli girdilerden olan kimyasal gübre fiyatlarında gerekse çimento fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldiği,

Bakanlıklarınca yapılan değerlendirmede, halihazırda “çimento” ihracatının kayıt altında olduğu ancak mevcut durumun inşaat sektöründe konut üretimini zorlaştırdığı da dikkate alındığında, çimentonun yanı sıra “klinker” ihracatının da takip altına alınmasının faydalı olacağı, ayrıca tarım sektöründe bitkisel üretimimizin olumsuz etkilenmesinin önlenmesini teminen yurt içi talebinin karşılanması noktasında “gübre” ihracatının da takip altına alınmasına ihtiyaç duyulduğu,
 
Bu sebeple, yayımlanan Tebliğ değişikliği ile “2523.10.00.00.00 GTP’li Klinker”, “3105.30.00.00.00 GTİP’li Diamonyum hidrojenortofosfat (DAP)”, “3105.59.00.00.11 GTİP’li NP (20-20-0) cinsi gübreler” ve “3105.20.10.00.00 GTİP’li NPK (15-15-15) cinsi gübreler”in ihracı kayıt altına alınmış olup, bahse konu ürünler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine” eklendiği bildirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Sitesi İçin Tıklayınız. 

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange