İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede 8 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mezkûr Tebliğ değişikliği kapsamında;

- Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar(rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) ’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)

- Orman Ağacı Tomrukları (GTİP: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) ’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)

ürünlerinin kayda bağlı mallar kapsamına alındığı, bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için yapılan başvuruların koordinatör olarak görevlendirilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından onaylanıp kayda alınmaktadır.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin yazılarında, söz konusu uygulamanın başvuru sürecinin elektronik ortama aktarıldığı, 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle ihracatçı firmalardan mezkur yazıda belirtilen süreçlerin izlenmesinin beklendiği ve başvuru evraklarının e-posta ile gönderilmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

OAİB Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange