Kısa Konu: İtiraz ve uzlaşma aşamasındaki alacaklara ilişkin yapılandırma konulu yazı

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 ve 244 üncü maddeleri uyarınca itiraz veya uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş yükümlülerin ilgili ek tahakkuk ve ceza kararları için 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan faydalanmak üzere Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin ekli yazıyı yayımladı.

Yazıda;

7326 sayılı Kanunun 3/10 maddesinde yapılandırmadan yararlanmak için yükümlünün dava açmaması, açılmış davalardan vazgeçmesi ve kanun yollarına başvurmaması koşulu aranmakla birlikte, anılan Kanunda yapılandırma talebinin değerlendirilmesi için uzlaşma veya itiraz başvurusundan feragat etmesine ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup yapılandırma başvurusu sonuçlanıncaya kadar uzlaşma veya itiraza ilişkin işlemlerin bekletilmesi ve yapılandırma talebinin reddi halinde uzlaşma/itiraz talebinin değerlendirilmesine devam edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar 

(10)Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange