Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

3501.10.90.00.00

Diğer kazeinler

3501.90.90.00.11

Sodyum kazeinat

3501.90.90.00.19

Diğerleri

3502.20.91.00.00

Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)

3502.20.99.00.00

Diğerleri

3504.00.10.00.00

Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri

3504.00.90.00.19

Diğerleri

 

 

Resmi Gazete Sitesi Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange