31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. Fasıl ve 13. ve 15. Fasıllar” başlıklı tabloda bulunan bazı GTİP’lerde belirtilen satırlarda değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Resmi Gazete Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange