İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 30.11.2015 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 11.10.2021 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 38 olan akredite metot sayısını 15 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 53 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.

 

İGMD Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange