İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/7)

Resmi Gazete Sitesi İçin Tıklayınız. 

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange