Kısa Konu: Gübre İhracında Kayıt Uygulaması hk.

Konu:

İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/07) ile;

-Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00),

-Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot => içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11),

-Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen > içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)

ürünlerinin “İhracatı Kayda Bağlı Ürünler” kapsamına alındığı belirtilerek ilgili ürünlere ilişkin kayıt işlemlerinin yalnızca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğince gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

https://www.gaib.org.tr/tr/duyurular/ihraci-kayda-bagli-mallar-gubre-hk-3514.html

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange