Kısa Konu: Filipinler / Motorlu Taşıtlar Korunma Önleminin sonlandırılması hk.

Konu:

T. C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere Filipinler tarafından “motorlu taşıtlar” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında ülkemiz, 2021 yılı Ocak ayında uygulamaya konulan geçici önlemden muaf tutulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu soruşturma kapsamında Filipinler tarafından Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesine yapılan 23 Ağustos 2021 tarihli ekli bildirimde, mezkur soruşturmanın nihai önlem uygulanmadan sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2021-8325.html

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange