6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Resmi Gazete Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange