e-ATA/TR programı Ticaret Bakanlığı'nın TOBB ile yaptığı veri paylaşımı sayesinde, ATA Karnelerinin gümrük beyanlarının, ilgili karnenin tüm bilgilerinin yalnızca "karne numarası" ile çağrılarak yapıldığı web tabanlı bir uygulamadır.

-e-ATA/TR uygulaması ile karne kapsamı eşyanın;
+ herhangi bir sınır gümrüğünden başka bir sınır gümrüğüne,
+ herhangi bir sınır gümrüğünden bir iç gümrük idaresine,
ya da
+ herhangi bir iç gümrük idaresinden bir sınır gümrük idaresine,
Transit beyannamesi veya TIR Karnesi olmadan, TRANSİT İşlemlerinin gerçekleştirilebilmesini mümkün hale getirmiştir.
- Herhangi bir gümrük idaresinde tescil edilen bir karnenin diğer tüm gümrük idarelerince de görülebilmesini sağlayarak Gümrük idareleri arasındaki yazışmaları ortadan kaldırmıştır.
- Karnelerin elektronik ortamda doğrulanmasını ve miktar kontrolünü sağlayarak, istatistiki veri üretilebilmesini mümkün hale getirmiştir.

Peki ATA Karnelerinin kağıt nüshaları ne zaman tam olarak kalkacak?
- Dünya Gümrük Örgütünün koordinasyonunda ve ICC/WCF tarafından yürütülen ve ülkemizin de katılımıyla pilot aşamasında olan e-ATA programı tamamlandığında tüm ATA Karneleri yalnızca ID numaraları veya QR kodları ile bir mobil uygulama üzerinden takip edilebilecek

e-ATA/TR Programı ICC/WCF 'in yürüttüğü proje ile entegre edilecek mi ?
- Evet. Bu sayede gümrük idarelerine QR kod ile ibraz edilecek olan ATA Karnelerinin geçici ithalat/ihracat ve yeniden ithalat/ihracat işlemleri mobil uygulamalardan takip edilebilecek

e-ATA/TR Programına Yabancılar nasıl beyanda bulunacak?
- Konuya ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2021/17 sayılı Genelgesinde dolaylı temsilcisi olmayan ve yolcu beraberi olarak gelen karne kapsamı eşyanın beyanının; yabancı uyruklu kişinin pasaport numarası kullanılarak gümrük memurlarınca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Haber Evrim Sitesi İçin Tıklayınız. 

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange