Ticaret Bakanlığı’nın 07/09/2021 tarih ve  66999545 sayılı yazılarında özetle; CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinin, demiryolu ile yapılan taşımalarda taşıma belgesi olarak kullanılabilmesi, ayrıca ortak ve ulusal transitte demiryolu basitleştirmesinde CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinde yer alan taşıma bilgilerinin Bakanlıkları ile elektronik ortamda paylaşılması suretiyle, ayrıca transit beyanı düzenlenmesine gerek kalmaksızın işlem yapılabileceği bildirilmiştir.

 

Evrim Haber sitesi için tıklayınız

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange