Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, “CE İşareti elleçleme” hakkında bir yazı yayımladı. Yazıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilen başvurular için son dönemde bazı ithalatçı firmalar tarafından, yurtdışında kendileri adına üretilen ürünlere yönelik Marka Tescil Belgesi"ne sahip oldukları belirtilerek, üzerinde CE işareti bulunmayan ya da niteliksiz CE işareti bulunan ürünler için CE işareti elleçleme taleplerinin Ticaret Bakanlığına iletildiği ifade edildi.

Haber Evrim Sitesi İçin Tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange