Kısa Konu: Birleşik Krallık Alabalık Telafi Edici Vergi

Konu:

Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli “Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi uygulanmaktadır. Diğer yandan, 1 Ocak 2021 itibarıyla Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden(AB) ayrılarak Brexit sürecini tamamlamıştır.

Ülkemizden Birleşik Krallık’a yapılan alabalık ihracatına ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan alınan güncel yazıda, Birleşik Krallık’ın AB’nden ayrılmasının ardından AB tarafından Ülkemiz menşeli gökkuşağı alabalıkları ithalatına karşı uygulanan telafi edici önleminin Birleşik Krallık tarafından uygulanmaya devam etmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin, Birleşik Krallık Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından bir geçiş gözden geçirmesi yürütüldüğü ve söz konusu gözden geçirme kapsamında soruşturma otoritesi tarafından 25 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan nihai karara esas oluşturacak bulgu raporuna göre, halihazırda alabalık üretimine ilişkin sübvansiyonların devam ettiği ve önlemin kaldırılması halinde ülkemizden yapılacak ithalatın Birleşik Krallık yerli üreticilerine zarar vereceğine hükmedilerek, önlemin 30 Ocak 2026 tarihine kadar halihazırda var olan (yüzde 1,5 ile 9,5 arasında değişen) oranlarda uygulanmaya devam etmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Bulgu Raporu için tıklayınız.

Birleşik Krallık tarafından  yürütülmekte olan diğer soruşturmalar için tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange