21/03/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete sitesi için tıklayınız

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange