Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Antrepoda Kağıtsız Beyanname" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İGMD Sitesi İçin Tıklayınız. 

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange