Kısa Konu: Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Güncellemesi

Konu:

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için  tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange