Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün alınan yazlarında, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatında aşağıda yer alan değişikliklerin yapıldığı bildirilmiştir.

- Organik ürünlerin üretimi hakkında dönüşüm amacıyla dönemlerin geriye dönük olarak tanınmasına dair üye ülkeler tarafından sağlanacak bilgilere ilişkin 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün uygulaması hakkında belirli kuralları belirleyen 2020/464 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün bazı çevirilerini düzelten 2021/1849 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 22 Ekim 2021 tarihli ve L 374 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1850 ve 2021/1794 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin L 373 ve L 361 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

- Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı sevilerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün II, III ve IV sayılı eklerini tadil eden 2021/1841, 2021/1842, 2021/1810, 2021/1807, 2021/1804 ve 2021/1795 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 373, L 366, L 365, L 364 ve L 361 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

- Domates kahverengi rose meyve virüsünün (ToBRFV) AB’ye girmesini ve yayılmasını önlemek için uygulamalar hakkında 2020/1191 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1809 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 14 Ekim 2021 tarihli ve L 365 sayılı nüshasından yayımlanmıştır.

- Şarap sektöründe ulusal yardım programlarına dair 2020/600 ve 2021/78 sayılı Tüzükleri düzelten 2021/1785 ve 2021/1786 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin 11 Ekim 2021 tarihli ve L 359 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

AB Resmî Gazetesi Linki: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange