7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Resmi Gazete Sitesi İçin Tıklayınız. 

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange